Doe mee aan de DM Barometer enquête: E-mail marketing. En u ontvangt gratis het uitgebreide rapport in uw inbox, waarbij de resultaten worden vergeleken met die van vorig jaar.

Het beantwoorden van de vragen neemt maximaal zeven minuten van uw tijd in beslag. Uw gegevens en antwoorden worden anoniem verwerkt en uitsluitend gebruikt voor de DM Barometer.

    Vul uw gegevens in:

  Voornaam
   M   V
  Achternaam

  Bedrijfsnaam

  Functie

  E-mail

Algemeen
1
  Als u adverteerder bent; In welke branche is uw organisatie actief?
Alleen invullen als u adverteerder bent.
 

   Automotive    FMCG    Post
   Charitatieve markt    Horeca / toerisme / recreatie    Retail
   Energie    Industrie    Telecom / ICT
   Financiële dienstverlening    Media / uitgeverij    Zakelijke dienstverlening
   Anders, nl:

2
  Als u leverancier bent; In welke vorm van dialoogmarketing is uw bedrijf actief?
Alleen invullen als u leverancier bent.
 

   Online advertising (bv. banners)
   Affiliate marketing
   Leadgeneration
   Search engine marketing
   Social media
   E-mail marketing
   Direct response advertising (radio, tv, print)
   Telemarketing
   Anders, namelijk
   Mobile marketing
   SMS marketing
   Direct mail
   Huis-aan-huis folder
   Door-2-door marketing
   Streetmarketing
   Word of Mouth
   Beurzen/congressen/evenementen

3
  Op welke markt richt uw organisatie zich?  

Selecteer uw keuze:  

Kerncijfers
4
  Hoe vaak per maand verstuurt uw organisatie e-mailings naar het eigen e-mailbestand?  

B2B:  
B2C:  

5
  Uit hoeveel e-mailadressen bestaat het eigen e-mailbestand van uw organisatie?  

Kies een categorie:  

6
  Wat is het budget voor e-mail marketing van uw organisatie dit jaar (2012)?  

Kies een categorie:  

E-mail in de marketingmix
Om te zien of er sprake is van een verschuiving tussen de kanalen in de mix van e-mail marketing, search engine marketing en social marketing, stellen wij u de volgende drie vragen.
7
  Hoe verhoudt het budget voor e-mail marketing van uw organisatie in 2012 zich ten opzichte van vorig jaar (2011)? Het budget is:  

   Flink gestegen ( > 10% )
   Gestegen ( 0-10% )
   Gelijk gebleven
   Gedaald ( 0-10% )
   Flink gedaald ( > 10% )
   Onbekend

8
  Hoe verhoudt het budget voor social marketing van uw organisatie in 2012 zich ten opzichte van vorig jaar (2011)? Het budget is:  

   Flink gestegen ( > 10% )
   Gestegen ( 0-10% )
   Gelijk gebleven
   Gedaald ( 0-10% )
   Flink gedaald ( > 10% )
   Onbekend

9
  Hoe verhoudt het budget voor search engine marketing van uw organisatie in 2012 zich ten opzichte van vorig jaar (2011)? Het budget is:  

   Flink gestegen ( > 10% )
   Gestegen ( 0-10% )
   Gelijk gebleven
   Gedaald ( 0-10% )
   Flink gedaald ( > 10% )
   Onbekend

10
  Wat is voor uw organisatie de belangrijkste doelstelling (top 3) voor het inzetten van e-mail marketing?  

Vink maximaal 3 mogelijkheden aan.
   
   Relatiebeheer / loyalty
   Werven van nieuwe klanten
   Verhogen van klantwaarde bij bestaande klanten
   Verkoop van producten of diensten
   Informeren over producten of diensten
   Brandbuilding
   Webtraffic
   Verkrijgen of verrijken van klantdata
   Anders, namelijk
   

11
  Combineert uw organisatie e-mail marketing wel eens met social media in een campagne?
Zo ja, met welk doel doet uw organisatie dit?
 

Meerderde antwoorden mogelijk (tenzij u het eerste antwoord geeft)
   
   Nee, e-mail combineren wij niet met social media
   Ja, voor het verzamelen van opt-in e-mailadressen
   Ja, voor het genereren van een groter bereik
   Ja, voor het werven van fans en volgers
   Ja, voor het verhogen van de conversie
   Ja, voor brandbuilding
   Ja, maar met een ander doel namelijk
   

Deliverability / data
12
  Welke data doelstellingen heeft uw organisatie binnen de e-mail marketing activiteiten?  

Meerderde antwoorden mogelijk
   
   Profielverrijking
   Vastleggen van klantgedrag
   (Virale) uitbouw database
   Segmentatie
   Up to date houden van de database
   Minder bounces per e-mailing
   Zo min mogelijk info@ adressen
   Anders, namelijk
   

13
  Is uw CRM-systeem of centrale database gekoppeld aan een e-mail marketing platform?  

   Ja, alleen voor automatische data-import
   Ja, voor aansturing van automatische campagnes
   Nee, want we weten (nog) niet wat we ermee willen bereiken
   Nee, want de databeheer is niet op orde
   Nee, we kunnen dit niet koppelen
   Nee, dit is bij ons niet gewenst
   Anders, nl:

14
  In welke mate zijn de onderstaande factoren belangrijk voor uw organisatie bij het behalen van een optimale deliverability, waarbij het percentage bounce en complaint zo laag mogelijk is.  

Geef per factor de mate van belangrijkheid aan: 0 = niet belangrijk tot 5 = heel belangrijk.
   
A) Kwalitatieve verzendlijst (bv. verwerking complaints en afmeldingen)
B) Reputatie van ESP
C) Opmaak & content mailing
D) Authentificatie zoals SPF record
E) Certificering
F) Whitelisting
G) Maildruk
H) Engagement (stimuleren van opens en clicks)

Regelgeving
15
  Heeft uw organisatie dit jaar de e-mail activiteiten aangepast naar aanleiding van de nieuwe Code E-mail?  

   Ja, mijn organisatie heeft de e-mail activiteiten aangepast
   Ja, mijn organisatie heeft bepaalde activiteiten aangepast en andere (nog) niet
   Nee, wij moeten ons hier nog in verdiepen
   Nee, ik heb geen idee wat de Code E-mail is
   Anders, nl:

16
  Stellingen  

  EENS ONEENS
Ik ben volledig op de hoogte van de opt-in en opt-out regels rondom e-mail marketing.
Mijn organisatie maakt gebruik van dubbel opt-in.
In mijn organisatie is altijd de oorsprong van een e-mailadres bekend
(waar deze vandaan komt en op welke wijze toestemming is gegeven).
Bij de keuze van een e-mail marketing leverancier let ik op keurmerken.
De OPTA doet te weinig in het aanpakken van SPAM.

Innovatie / trends
17
  Behavioral targeting is belangrijk voor de effectiviteit van e-mail marketing campagnes. Is uw organisatie hier bewust mee bezig?  

   Wij analyseren actief het gedrag van de ontvangers en spelen hier op in
   Wij bekijken het gedrag van de ontvangers en proberen hier iets mee te doen
   Wij analyseren het gedrag van de ontvangers maar spelen hier nog niet genoeg op in
   Wij analyseren het gedrag van de ontvangers maar doen hier nog niets mee
   Wij analyseren het gedrag van de ontvangers niet

18
  Een belangrijke innovatie voor onze organisatie zou zijn:  

Meerderde antwoorden mogelijk
   
   Real-time, dynamic content (moment van openen bepaald de content)
   Integratie van social media
   Toevoegen van tags aan content
   Segmentatie op basis van profiel en interesse
   Optimalisatie leesbaarheid van e-mails op mobile devices
   Monitoring van de contact- / maildruk (cross-channel)
   Acceptatie van video in e-mail
   Images in snippets of onderwerpsregel
   Whitelisting
   Gamification
   Anders, namelijk
   

19
  Stellingen  

  EENS ONEENS
Door de toenemende informatie-overload is het steeds moeilijker middels e-mailings de doelgroep te bereiken.
De toegevoegde waarde van e-mail marketing is gedaald met de opkomst van social media.
De mogelijkheid van segmenteren op gebruik van smartphones en tablets is waardevol.
E-mail is voor mijn organisatie het marketingkanaal met de beste ROI (Return on Investment).
Customer Relation Management is de toekomst voor relevante (e-mail)communicatie